Wetgeving

De EG richtlijn 2073/2005 geeft aan welke analyses met welke frequentie moeten worden uitgevoerd. De ervaring leert dat het lastig is om uit deze brei van gegevens, die informatie te halen die voor u van toepassing is.

Wij maken voor u de juiste bemonsteringsschema’s op basis van de EG richtlijn 2073/2005 en de daarbij behorende bijlagen en informatiebladen.

In deze schema’s staat precies vermeld met welke frequentie uw producten onderzocht moeten worden en op welke parameters. Dus niet te weinig, maar zeker niet teveel analyses. Bovendien stellen wij voor u de noodzakelijke trendanalyses op.


Accreditatie

Bacteriologisch Adviesburo BV is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Kijk voor de actuele scope op www.rva.nl. Ons registratienummer is L348.