Analyse

De voedselveiligheidscriteria en de hygiŽnecriteria van levensmiddelen liggen vast in de EG richtlijn 2073/2005. In deze richtlijn staat bovendien beschreven welke analyses moeten worden uitgevoerd en met welke frequentie. Het Bacteriologisch Adviesburo BV heeft een analyse aanbod dat hier naadloos op aansluit.

Bovendien is ons analysepakket zodanig samengesteld, dat de onderzoeken die vermeld staan in uw eigen kwaliteitssysteem, ook door ons kunnen worden uitgevoerd. Ons eigen kwaliteitssysteem is gebaseerd op ISO 17025 en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer L348.

In de EG richtlijn 2073 is onlangs "levensmiddelen categorie 1.28 Vers pluimveevlees" toegevoegd. Dit vlees moet vrij zijn van Salmonella typhimurium en Salmonella enteritidis. Ook voor deze analyses zijn wij geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer L348.

Bovendien voeren wij challengetesten uit om na te gaan of uw product een voedingsbodem kan zijn voor Listeria monocytogenes.


Wat doen wij nog meer voor u?

De verificatie van uw ccpís en de verificatie van de houdbaarheidstermijn van uw producten kunnen wij voor u verzorgen, op basis van microbiologische analyses en de bepaling van de aw waarde.

Wij nemen omgevingsmonsters op basis van NEN-ISO 18593. Voor aanvang van de productie worden door ons omgevingsmonsters genomen met swabs. Van deze swab monsters kunnen verschillende parameters onderzocht worden waaronder Salmonella spp en Listeria monocytogenes. Het nemen van omgevingsmonsters m.b.v. agar contact plaatjes (acpís) of Rodac schalen behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor verschillende winkelketens moeten zogenaamde verhandelbaarheidsrapporten worden opgesteld. (Verkehrsfahigkeitsbescheinigung) In een verhandelbaarheidsrapport worden verschillende parameters van het product onderzocht en getoetst aan de verschillende regelgevingen.

Gedacht moet worden aan de etiketcontrole, microbiologische kwaliteit, voedingswaarde etc., maar ook speciale wensen van uw klant. Al deze parameters worden voor u samengevat in een Verhandelbaarheidsrapport.

In onze cleanroom produceren wij voor commerciŽle doeleinden, entklare voedingsbodems. Hierbij kunt u denken aan Rodacschalen, Agar contact plaatjes (acp's), maar ook alle soorten voedingsbodems in 9 cm schalen.