Advies

Wanneer overschrijdingen van de norm plaatsvinden, dan helpen wij u, door het geven van adviezen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden.

Wij stellen trendanalyses voor u op volgens de geldende wettelijke eisen. De eventueel daaruit voortvloeiende trendbreuken moeten opgelost worden, ook hiermee helpen wij u.

Slechte reiniging en desinfectie van uw bedrijf kan verregaande gevolgen hebben voor de voedselveiligheid van uw product, bovendien is slecht schoonmaken een doorn in het oog van iedere ondernemer. Wij helpen u met het geven van adviezen omtrent de wijze van schoonmaken en desinfecteren. Bovendien voeren wij testen uit met de gevonden "huisbacterie" om na te gaan of de gebruikte middelen geschikt zijn om de betreffende stam te elimineren.


Speciaal onderzoek

Door de jaren lange ervaring in het onderzoek van sporenvormende bacteriŽn kunnen wij onderzoek verrichten op volconserven. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van thermoresistente bacteriŽn in grote monsters. Afwezigheid van deze bacteriŽn garandeert een lange houdbaarheid.

Wij voeren onderzoek uit naar de conserverende werking van cosmetische producten. Wij maken gebruik van zogenaamde challengetesten. Bovendien kan de huisbacterie deel uit maken van de test organismen.